Plasma Penna

Behandlingsformen heter plasmapen och krymper öveflödig hud, rynkor,påsar. Vid behandlingen andvänds ett fibroblast handstycke som avger en micro-milimeters plasma-blixt från munstycket spets till huden. Denna ytliga punkt minimerar huden i sin omedelbara närhet vilket minskar överskjutande hud runt ögonområdet. huden runt behandlingsområdet stramas upp och drar cellerna närmare varandra. Området som ska behandlas bedövas med kräm i ca 45 min (antingen på salongen eller köp bedövningssalva på apoteket och lägg
på själv)Området efter behandlingen blir rött. 1-3 dag kan även svullnad uppstå (speciellt på ögonlocken) Efter 5-7 dagar
är sårläkningsprocessen klar men rodnad kan vara kvar i4v.

error: Content is protected !!